Dithmer, Johann Christopher [1835]

Morfars far:
Morfars mor:
Mormors far:
Mormors mor:
Farfars far:
Farfars mor:
Farmors far:
Farmors mor:
Morfar:
Mormor:
Farfar:
Farmor:
Far:
Mor:

Johann Christopher Dithmer [1835] (1769-1851)


Notater:

 • Johan var min 3x tipoldefar. Han var murermester, også blot kaldet Johan Dithmer.
 • 1840-1845: Familien boede Smedelundsgaden 84 i Holbæk. Johan’s og Johanne’s plejedatter Lovise Johanne Grelle [1845] boede også her. Hun var datter af Catrine Margrethe Dithmer [1823] og Fredrik Jacob Grelle [1822], og blev født 11 Jul. 1832.
 • FT 1834, Holbæk Købstad, Holbæk Amt, Smedelundsgaden 84

J. Dichmer, 64, Gift, Muurmester [Johan Christopher Dithmer]
C. Dichmer, 56, Gift, Kone [Johanne Catrine Pedersdatter]
G. Dichmer, 18, Ugift, Søn [Jesper Gottlieb Dithmer]
D. Dichmer, 14, Ugift, Søn [FEJL, det er datteren Dorthea Magdalene Dithmer]
J. Dichmer, 11, Ugift, Søn [FEJL, det er datteren Johanne Frederikke Dithmer]

 • FT 1840, Holbæk Købstad, Merløse, Holbæk, Smedelundsgaden 84

Johan Christoph: Ditmer , Mand, 70, Gift, Muurmester
Johanne Catrine Ditmer, Kvinde, 62, Gift, hans Kone
Gottlib Ditmer, Mand, 24, Ugift, Muursvend (Jesper Gottlieb Dithmer)
Johanne Frederikke Ditmer, 17, Ugift, deres Datter
Johanne Lovise Grille, Kvinde, 8, Ugift, deres Plejedatter (En datter af Cathrine Margrethe Grelle, f. Dithmer)

 • FT 1845, Holbæk Købstad, Merløse, Holbæk, Smedelundsgaden 84

Johan Dithmer, Mand, 76, 1769, Gift, Lever af Aftægt
Johanne Petersdatter, Kvinde, 68, 1777, Gift, hans Kone
Gottlieb Dithmer, Mand, 29, 1816, Ugift, Murer
Lovise Grille, Kvinde, 13, 1832, Ugift, Huusfaderens Datterdatter

 • Holbæk Byfoged, Skifteprotokol 1840-1853

Holbæk Byfoged.
Til Skifteretten anmeldt, at Muurmester Johan, Christoffer Dithmer heraf Byen, 80 3/4 Aar gammel, i Dag er afgaaet ved Døden.

Aar 1851, den 29. Januar blev for Skifteretten anmeldt, at Muurmester Johan, Christoffer Dithmer heraf Byen, 80 3/4 Aar gammel, i Dag er afgaaet ved Døden efterladende sig hans Hustru, Johanne, Cathrine Dithmer, samt følgende Livsarvinger, nemlig: En Søn Muurmester Hans Peter Dithmer, 49 Aar gl., bosat heri Byen, en Datter Cathrine Margrethe Grelle, født Dithmer, gift med Snedkermester Grelle heri Byen, en Søn Johan Christian Dithmer, der er afgaaet ved Døden, men har efterladt sig tvende Døttre, nemlig Birthe Marie Dithmer, 20 Aar gl., ugift og Johanne Cathrine Dithmer, 4 Aar gl., begge opholdende sig hos moderen i Næsby ved Stranden, en Datter Anne Lisbeth Dithmer, 40 Aar gl., ugift, umyndig og opholder sig paa Bjergbygaard, en Søn Jesper Gottlieb Dithmer, Muurmester heri Byen, 35 Aar gl., en Datter Dorthea Magdalene Dithmer, f.5.Nov.1819, ugift, umyndig og opholdende sig paa Frederiksgave i Fyen, og en Datter Johanne Frederikke Fischer, født Dithmer, gift med Malermester Fischer heri Byen. Muurmester H.P. Dithmer begjærede paa egne og sine Medarvingers Vegne Skifteforhandlingen udsat, indtil den Afdødes Begravelse var tilendebragt, hvilket af Skifteretten blev indrømmet.

Aar 1851, den 8. Februar mødte for Skifteretten Johanne Cathrine Dithmer, født Petersen, Enke efter den under 29. f.M. afdøde Muurmester Johan, Christoffer Dithmer, tillige med hendes Lavværge Muurmester Andreas Petersen heraf Byen og begjærede Skifte og Deling mellem hendes og den Afdødes fælles Børn og Børnebørn, i hvilken Anledning hun erklærede, at Værdien af Boets Eiendele udgjør 88 Rd 5, samt Boets Gjæld, der alene Indskrænker sig til Omkostningerne ved Afdødes Begravelse, udgjør 54 Rd 4. Af Boets Arvinger mødte Muurmester Hans Peter Dithmer, Jesper Gottlieb Dithmer samt Snedkermester Grelle og Malermester Fischer. Paa de øvrige Arvingers Vegne mødte som Tilsynsværge Malermester Bjergager heraf Byen. Bemeldte Personer erklærede, at den skete Angivelse af Boets Værdi og Gjæld er rigtig og at de mod samme intet vidste at erindre. Den efterlevende ægtefælle med Lavværge bemærkede, at da Restbeløbet af Boets Værdi efter Fradrag af Gjælden ikke var tilstrækkeligt til at dække det Beløb, som hun ifølge Loven er berettiget til at udtage forlods af Boets masse til Dækning af hendes Begravelsesomkostninger, vil der formentlig ikke kunne blive Spørgsmaal [om] nogen Arvedeling, hvorimod hun begjærede sig Boets Eiendele til Dækning af Gjælden og den hende tilkomne Godtgjørelse til hendes egen Begravelse.

Begivenheder:

 • Født: 1769, sandsynligvis i Hannover, Lüneburg, Niedersachsen, Tyskland.
 • Døbt:
 • Trolovelse: 6 Nov. 1800, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk.
 • Ægteskab: 10 dec. 1800, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk. Johan blev gift med Johanne Cathrine Pedersdatter [1836], datter af Peder Jespersen [1837] og Anne Lisbeth Jensdatter [1838]. Johanne blev født 9 nov. 1778 i Mørkøv, Mørke Sogn, Tuse, Holbæk Amt og døde 1 jan. 1866 i Holbæk.
 • Børn:
  • Hans Peter Dithmer [1839]+, f. 20 Dec. 1801, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, d. 15 Jun. 1887, g.m. Ane Margrethe Aagreen [2965], 3 børn, senere skilt.
  • Catrine Margrethe Dithmer [1823]+, f. 16 Nov. 1804, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, d. 19 Maj 1888, g.m. snedkermester Frederik Jacob Grelle [1822], 5 børn.
  • Johan Christian Dithmer [1843]+, f. 21 Maj 1807, d. før 1851, g.m. ukendt, 2 børn.
  • Anna Elisabeth Dithmer [1844], f. 26 Feb. 1810, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, g.m. Peder Rindahl [10911].
  • Johan Frederich Dithmer [1840], f. 9 Jul. 1813, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, d. før 1851.
  • Jesper Gotlieb Dithmer [1841], f. 14 Feb. 1816, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, d. efter 1851.
  • Dødfødt pigebarn [8958], begr. 14 Dec. 1818, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk.
  • Dorthea Magdalene Dithmer [1842], f. 6 Nov. 1819, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, d. 18 Feb. 1892 i Odense.
  • Johanne Frederikke Dithmer [2435]+, f. 23 Sep. 1823, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk, g.m. malermester Jens Wilhelm Fischer [2436], 4 børn.
 • Død: 29 jan. 1851, Holbæk Sct. Nikolaj, Merløse, Holbæk i en alder af 80 år og 9 mdr.
 • Begravet: 4 feb. 1851, Holbæk

Kilder: