Ohra, Kreis Danziger Höhe, Westpreussen

Se også disse erindringer fra Ohra (på tysk): http://forum.danzig.de/showthread.php?3002-Erinnerungen-an-OhraSe dette dokument om kanaler og vandledninger i Danzig: http://pbc.gda.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/16084/Od_6981_8.djvu

Da Ohra som en art forstad til Danzig (ca. 5 km væk) hørte under denne, er her en kort gennemgang af Danzigs historie:

Byen Ohra var en del af kongeriget Preussen fra 1701 til 1918, som bestod af følgende provinser:

BrandenburgHannoverHessen-NassauOstpreußenPommernPosenRheinlandSachsenSchlesienSchleswig-HolsteinWestfalenWestpreußen

Man mener at tidligere tiders (fra ca. 995) urbefolkning i området oprindelig bestod af slavoniter fra Mecklenburg. Danzig blev en del af Hansestæderne i 1360.

I 1410 løsrev byen sig fra Den Tyske Orden, og stillede sig under “Schutzherrschaft” af Kong Kasimir IV. af Polen. Byen opnåede på denne måde status af en lille fristad, og kunne således ifølge “Privilegium Casimirianum“ selv bestemme stort set alt vedrørende byens administration. Kongens repræsentant var i denne tid Borggreven. Senere opstod stridigheder med den polske konge, hvilket førte til krig i perioden 1472 til 1480.

Reformationens indtog begyndte i 1523, men var først helt gennemført i 1557.

I 1577 ønskede befolkningen at underlægge sig Kejser Maximilian II., men i stedet blev byen belejret af polakker, og måtte købe sig fri med 200000 Gylden.

Svenskerne belejrede Danzig i 1656, men blev ved hollændernes hjælp befriet.
Rusland og Sachsen belejrede byen i 1734, kongen flygtede, og Danzig kapitulerede herefter.
Ved Polens 2. deling i 1793 blev Danzig preussisk område.

I 1807 blev byen angrebet af franskmændene, og indbyggerne måtte frikøbe deres by for 20 millioner Franc. Danzig forblev et fransk protektorat indtil 1814, hvor den blev indlemmet i Preussen. Fra 1807 til 1814 var byen Ohra en del af Republik Danzig, som var en bystat i Centraleuropa, skabt af Napoleon Bonaparte i 1807 efter fransk indtagelse af byen og indgåelse af Freden i Tilsit 9. Juli 1807. Efter Napoleons tilbagetog fra Rusland, blev byen besat af franske og polske tropper, som forskansede sig her. Ved hjælp af preussisk landmilitær (Landwehr) blev besættelsen brudt den 29. November 1813, og Danzig blev igen preussisk.

I 1816 blev Danzig sæde for “der Regierung des Danziger Bezirks”, og i blev 1823 underlagt “Oberpräsidiums von Westpreußen”.

I 1829 blev byen ramt af en stor oversvømmelse som gjorde stor skade, og samme år ramtes byen af en storbrand, og I 1831 ramte den asiatiske kolera indbyggerne.

Først fra 1863 begyndte byen igen at blomstre op, angiveligt ved hjælp af borgmester von Winters anlæg af kanaler til drift af vandmøller, og vandledninger.

Fra 3. December 1829 til 1. April 1878 var Østpreussen og Vestpreussen én provins.

Vestpreussen så sig imidlertid undertrykt, og ønskede en deling. Dette skete den 1. April 1878. Siden da regnedes Danzig som hovedstaden i provinsen Vestpreussen. Byen Danzig (med tysk byret fra 1237) var da næsten udelukkende beboet af tyskere.

(Én af mine forfædre, Hermann August Benjamin Herbst emigrerede til Danmark fra Ohra omkring 1876. Årsagerne hertil må nok søges i den megen politiske uro, krige og fattigdom i og omkring byen Danzig.)

Uden folkeafstemning, og stik imod befolkningens ønske, blev Danzig ved Versaillestraktaten således en fristad den 10. Januar 1920. Fra 1920 til 1939 var Danzig således en fri by, Fristaden Danzig (Freie Stadt Danzig). Fristaden bestod af Danzig by, Zoppot, og landsbyerne Tiegenhof, Neuteich, Oliva og Ohra. Polakkerne forsøgte i de følgende år at bringe byen tilbage under polsk kontrol, og den heraf følgende konflikt var formentlig den egentlige årsag til at Polen blev besat.

Efter den tyske invasion af Polen i september 1939 blev byen således igen indlemmet i Det Tyske rige. Byen Danzig (Gdańsk) blev nu hovedstad i provinsen Danzig-Vestpreussen (1939-1945).

Henimod slutningen af 2. Verdenskrig i Matrs 1945 blev den tidligere fristad erobret af den røde arme. Næsten en trediedel af Danzig blev tidligere ødelagt af luftbombardementer, men ved russernes belejring blev 90% af byen lagt i ruiner. Russerne begik grusomme overgreb på indbyggerne, og stiftede store brande i byen. De indbyggere der ikke allerede var flygtet, blev myrdet eller fordrevet.

Herefter blev Danzig for stedse indlemmet i Polen, på hvilket sprog Ohra er blevet til Orunia. Omkring tiden for Benjamins fødsel var der ca. 10 millioner indbyggere i Preussen, et tal der steg støt indtil 1918, hvor der var ca. 25 millioner.

Danzig bestod af 5 dele: der Altstadt, der Rechtstadt, der Vorstadt, der Niederstadt og dem Langgarten. Dertil kom adskillige forstæder, bl.a. Ohra.