Vejnavne i Tårnby

En række vejnavne i Tårnby blev ændret i 1926. Det var hovedsageligt for at undgå enslydende vejnavne, eller vejnavne som kunne give anledning til fejltagelser. Af offentlige veje blev Digevej omdøbt til Ved Diget og Stationsvej til Ved Stationen. I øvrigt havde Stationsvej navnet Søndre Bygade, før Amagerbanen blev anlagt. Amager Landevej hed tidligere Amagervej.

Vejnavn før 1926Efter 1926

Amsterdam Allé – Doorns Allé
Annas Allé – Spidslodden
Axel Meldals Allé – Ingstrup Allé
Dalsgaards Allé – Arnager Allé
E. B. Petersens Allé – Peterdals Allé
Edithsvej – Lyrens Allé
Egevang – Poppelvang
Ellevang – Rønnevang
Fannys Allé – Engmarken
Gammelgaardsvej – Bredskiftevej
Grønnehave Allé – Præstefælledvej
Gudrunsvej – Arkturus Allé
Gyvel Allé – Kristtorn Allé
Halls Allé – Cypres Allé
Havnevej – Ved Havnene
Hvidtjørns Allé – Cypres Allé ?
Jupiters Allé – Gemmas Allé
Lønborgvej – Uldumvej
Mellemvej (Kastrup) – Bredagervej
Mellemvej (Taarnby) – Oliefabriksvej
Neptuns Allé – Vegas Allé
Peter Heises Allé – Brønderslev Allé
Pilevang – Klitrose Allé
Rødtjørns Allé – Thuja Allé
Skolevangsvej – Skolevænget
Strandvejen (Kastrup) – Kastrup Strandvej
Søndermarksvej – Tovegaards Allé
Ved Frederik VIIs mindestøtte – Spicas Allé

Ældre vej, kaldet Raagaardsvej, – Hesbjergvej
langs nordsiden af
matrikelnummer 5a af Taarnby
fra Englandsvej mod vest til
Bredskiftevej

Endvidere godkendte sognerådet den 8. november 1926 følgende nye veje, som ikke tidligere har haft et navn:
Nordstjerne Allé
Knarreborgvej
Vidblæs Allé
Nørholm Allé
Åbyhøj Allé
Skalbjergvej
Munkebjergvej
Grindsted Allé
Sønderholm Allé
Paarupvej
Villestoftevej

Desuden fik følgende veje nye husnumre:
Grønnehave Allé
Hvidtjørnes Allé
Klitrose Allé

Her skulle grundejerne inden en måned sætte et nyt skilt op med det nye husnummer.