Vejnavne i Tårnby

En række vejnavne i Tårnby blev ændret i 1926. Det var hovedsageligt for at undgå enslydende vejnavne, eller vejnavne som kunne give anledning til fejltagelser. Af offentlige veje blev Digevej omdøbt til Ved Diget og Stationsvej til Ved Stationen. I øvrigt havde Stationsvej navnet Søndre Bygade, før Amagerbanen blev anlagt.Amager Landevej hed tidligere Amagervej.

Vejnavn før 1926

Amsterdam Allé
Annas Allé
Axel Meldals Allé
Dalsgaards Allé
E. B. Petersens Allé
Edithsvej
Egevang
Ellevang
Fannys Allé
Gammelgaardsvej
Grønnehave Allé
Gudrunsvej
Gyvel Allé
Halls Allé
Havnevej
Hvidtjørns Allé
Jupiters Allé
Lønborgvej
Mellemvej (Kastrup)
Mellemvej (Taarnby)
Neptuns Allé
Peter Heises Allé
Pilevang
Rødtjørns Allé
Skolevangsvej
Strandvejen (Kastrup)
Søndermarksvej
Ved Frederik VIIs mindestøtte

Ældre vej, kaldet Raagaardsvej,
langs nordsiden af
matrikelnummer 5a af Taarnby
fra Englandsvej mod vest til
Bredskiftevej
Efter 1926

Doorns Allé
Spidslodden
Ingstrup Allé
Arnager Allé
Peterdals Allé
Lyrens Allé
Poppelvang
Rønnevang
Engmarken
Bredskiftevej
Præstefælledvej
Arkturus Allé
Kristtorn Allé
Cypres Allé
Ved Havnene
Cypres Allé
Gemmas Allé
Uldumvej
Bredagervej
Oliefabriksvej
Vegas Allé
Brønderslev Allé
Klitrose Allé
Thuja Allé
Skolevænget
Kastrup Strandvej
Tovegaards Allé
Spicas Allé

Hesbjergvej

Endvidere godkendte sognerådet den 8. november 1926 følgende nye veje, som ikke tidligere har haft et navn:
Nordstjerne Allé
Knarreborgvej
Vidblæs Allé
Nørholm Allé
Åbyhøj Allé
Skalbjergvej
Munkebjergvej
Grindsted Allé
Sønderholm Allé
Paarupvej
Villestoftevej

Desuden fik følgende veje nye husnumre:
Grønnehave Allé
Hvidtjørnes Allé
Klitrose Allé

Her skulle grundejerne inden en måned sætte et nyt skilt op med det nye husnummer.