Dithmer, Johanne Frederikke [2435]

Morfars far:
Morfars mor:
Mormors far:
Mormors mor:
Farfars far:
Farfars mor:
Farmors far:
Farmors mor:
Morfar:
Peder Jespersen [1837]
Mormor:
Anne Lisbeth Jensdatter [1838]
Farfar:
Farmor:
Far:
Johan Christopher Dithmer [1835] (1769-1851)
Mor:
Johanne Cathrine Pedersdatter [1836] (1778-1866)

Johanne Frederikke Dithmer [2435] (1823-1907)


Notater:

 • Et andet navn for Frederikke var Frederica
 • FT 1845, Kragerup Bye, Ørslev, Løve, Holbæk, Kragerupgaard Hovedgaard (http://www.danishfamilysearch.dk/cid6006449)

Sophie Jacobine Dinesen [født] de Neergaard, Justitsraadinde og eiende forbemeldte Hovedgaard og underliggende Bondegods.
Johan Ulrik Peter Wilhelm Dinesen, hendes Børn
Marius Jacob Neergaard Dinesen, hendes Børn
Laura Lovise Margrethe Sprechler, Konventualinde i Gisselfeldt Kloster
Edvard Emil Kippolit Mackeprang, Huuslærer
Carl Emil Bache, Avlsforvalter
Thomas Berg, Godsforvalter
Johanne Frederikke Dithmer, Kvinde, 22, 1823, Ugift, Kammerjomfrue
m.fl.

 • Skifte efter Johanne’s mand, Jens Wilhelm Fischer [2436], Holbæk Byfoged, Skifteprotokol, 1863-1869:
Aar 1866 den 15 august mødte for Skifteretten Johanne Frederikke Fischer, født Dithmer, Enke efter den her i Staden under 25 juni d.A. ved Døden afgaaede Malermester Jens Wilhelm Fischer, og idet hun for? den ? under 14 d.M. meddelte ?tion af Holbek Amtmandskab Resolution af 13 d.M. ? hun er meddelt Tilladelse til at forblive fastsiddende i uskiftet Bo efter førnævnte Afdøde, erklærede hun, i Overværelse af Vidnerne Blum og Groth, at hun vilde benytte den ? ? meddelte Tilladelse, ? hun tilføiede at Boet vel er ? af ? Matr. No 48 Litra B x C heri Byen samt ?, der er ? til 1400 Rd, men at Værdien af disse Eiendomme og Eiendele efter hendes Overbevisning ikke er tilstrækkelig til at dække den paa Boet hvilende Gæld, saa at Boet i Virkeligheden ? ikke er ? af nogen Formue.I henhold til det anførte, hvis Rigtighed Skifteretten ingen Anledning fandt til at drage i Tvivl, blev af Skifteretten beregnet følgende Skifterequisition, nemlig:
1. til Skifteretten … 6 Rd ? ?
2. til Skifte?       …  2  -“-
3. til ?               …  1 – 3 -10
ialt =                      9 Rd 3 Mk 10 Sk
hvilke Ni Rigsdaler Tre Mark og Ti Skilling Rigsmønt ? bleve? betalte af Enken.Det saaledes ? blev derpaa bekræftet med Underskrifter.
Müller                              Johanne Frederikke Fischer
Som Vidner
G Blum      Groth

Begivenheder:

 • Født: 23 sep. 1823, Holbæk Skt. Nikolaj, Merløse, Holbæk
 • Døbt: Hjemme 28 Sep. 1823, i Kirken 26 Dec. 1823, Holbæk Skt. Nikolaj, Merløse, Holbæk

Johanne Frederica (født 23 September 1823, hjemmedøbt 28 September. Fremvist i Kirken d. 26 December 1823)
Muurmester Johan Christoffer Dithman og Hustru Johanne Cathrine Petersen.

Faddere:
Jomfrue Nicoline Falk, 
Jfr. Ane Elisabeth Wold, 
Henrik Wiechers Uhrmager, 
Søren Sørensen og Christian Rotzov Skomagere,  
Hans Peter Ditmer Muursvend.

 • Ægteskab: 4 Aug. 1847, Holbæk Skt. Nikolaj, Merløse, Holbæk. Johanne blev gift med Jens Wilhelm Fischer [2436]. Jens blev født i 1822 og døde 25 jun. 1866 i Holbæk.
 • Børn:
  • Fischer, Johan Christian Nicolai [5631]
  • Fischer, Johanne Christiane [2966]
  • Fischer, Thorn Olympia [5630]
  • Fischer, Cathrine Marie [2967]
 • Død: 17 Apr. 1907 i Holbæk Sct. Nikolaj
 • Begravet: 24 Apr. 1907 i Holbæk Sct. Nikolaj

Kilder: