Falkenstjerne, Jost Hansson [10198]

Morfars far:
Morfars mor:
Mormors far:
Mormors mor:
Farfars far:
Farfars mor:
Farmors far:
Farmors mor:
Morfar:
Mormor:
Farfar: Lars Torstensson [11702]
Farmor:
Far: Hans Larsson Weinheim [10202] (-1639)
Mor: Agneta Jostdotter [11701] (-1644)

Jost Hansson (adlet Falkenstjerne) [10198] (1605-1642)


Notater:

 • Jost var alle Falkenstjernernes “stamfader”
 • Beskæftigelse: Foged, Bogholder, Kammerråd?
 • Faderen var foged i Skaraborgs Län
 • Navnet Falkenstierna’s oprindelse:

Forfatteren Bengt Hildebrand (http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15094) skriver således i Falkenstierna, släkt, Bind 15, side 254:
Falkenstierna, släkt. Inom kameralförvaltningen tjänstgjorde under 1600-talets förra del två bemärkta bröder Jost Hansson och Arvid Hansson. Av en notis i Kammarkollegiets protokoll att döma (19 jan. 1642, tr. i del 3, s. 13) synes det snarast, som om deras fader innehaft något slags fogdetjänst i Skaraborgs län, men av hans namn är endast förnamnet Hans känt, som ju framgår av sönernas patronymikon.

Jost Hansson (halshuggen 1642, se nedan) blev bokhållare i Göteborgs och Bohus län 1631, var fogde på svenska Hisingen 1633-34, blev bokhållare i hela Västergötland 3 sept. 1635 och kamrerare i andra provinskontoret i Kammarkollegium 17 febr. 1637.
Han var en mycket använd och betrodd man och adlades 1 okt. 1640 med namnet Falkenstierna (ej introducerad). Av Kammarkollegiets protokoll framgår emellertid, att Jost F. redan 14 dec. 1641 »blev hårt tilltalt» i ett redovisningsmål. På nyåret kom katastrofen. Landshövding Conrad Falkenberg (se denne), känd för sin stränghet mot underordnade, anklagade 19 jan. 1642 Jost för olika slag av oredlighet, bl. a. att han raderat i Kalmar läns landsbok 1640 – Jost skyllde härvid ifrån sig på sin bror Arvid Hansson.
Emellertid avstängdes Jost F. från sin tjänst 28 jan. s. å. Någon modern undersökning av fallet är icke gjord. Odhner (s. 106 f.) sammanfattar saken så, att Jost F: s bedrägerier skulle ha fortgått över tio år och utgrenat sig över hela riket, varvid han indragit en mängd underordnade i sina nät. Rådet bestämde 20 april s. å., att två av varje kollegium skulle jämte de högre tjänstemännen i Kammaren sitta till doms över Jost F.

Anklagelserna lydde på, att Jost hade både före och efter sitt adlande köpt och brukat många gods under adelsmäns namn, dels med, dels utan deras samtycke, gjort falska uträkningar på köpegods och sålt på »förbudna orter», uppköpt kronospannmål för lågt pris och åter levererat den på köpegods för högt pris, negocierat med kronans medel, förfalskat böcker och skaffat sig falska kvittenser. I rättegången inblandades två kamrerare, två proviantmästare, fyra länsbokhållare, m. fl. Saken väckte stort uppseende. Axel Oxenstierna skrev s. å. (28 maj) till sin son Johan: »Är till att beklaga, att en så kvalificerat karl skulle så vida låta transportera sig och gå ad devia». Jost F. dömdes den 24 maj s. å. till döden, vilket stadfästes av rådet den 14 juni. Uppgiften i Campenhausens dagbok, att Jost halshöggs den 26 juni, kan ej vara riktig, ty enligt råds-protokollet 22 juni bad änkan att få begrava honom »med någre ceremonier», medan det den 21 heter i rådet, att man uppläste Josts supplik »ved sin sista stund». Tydligen har han sålunda halshuggits den 21, enligt Campenhausen på dåv. Norrmalmstorg. Dessförinnan sönderskärs i rådet hans sköldebrev den 27 maj. Han efterlämnade ej blott hustru och en dotter, som Schlegel & Klingspor ange, utan flera barn. Änkan Brita Jönsdotter blev omgift med rådman Hans Olofsson Gevalius i Stockholm. Josts och Britas son Johan F. (enligt riddarhusgenealogien för ätten Hägerflycht f. 1630, f 1677) blev student i Uppsala 15 juni 1641; riddarhusgenealogien anger, att han blev tysk löjtnant, gift med en tyska och efterlämnade döttrar. Jost F: s döttrar åter synas åtminstone ha varit två, varav den ena Margareta Josts dotter levde 1643.

Jost Hanssons bror Arvid Hansson (d. trol. 1656) blev bokhållare i hela Småland 3 sept. 1635 och häktades under processen mot brodern 1642 men lössläpptes senare på året. Det heter i rådsprotokollet 7 dec. 1642 (s. 478 i tr. utgåvan), att »emedan Arved Hansson haver pliktat med fängsle och erlagt de böter honom bleve pålagde», skall han vid tillfälle »bliva ackomoderat med någon lägenhet». Han blev sedan bokhållare i Hallands län 28 febr. 1646, var landskamrerare där 1648 och blev borgmästare i Halmstad 30 mars 1652, utnämnd genom generalguvernören hertig Adolf Johans beskydd (brev från Arvid till hertigen i Stegeborgssaml.). Arvid var borgmästare ännu i mars 1656 men uppges ha dött detta år; 1657 förordnade generalguvernören ny borgmästare efter Arvid Hansson. Hans första hustru dog tydligen 1651 (brev till hertigen 26 jan. 1652), men önskade begravas »i Sverige» — Halland var ju då blott ockuperat på viss tid.

Riddarhusgenealogien anger som son till Arvid Hansson den Nils Arvidsson, som 1675 adlades med namnet Hägerflycht (d. 1702), och uppger, att såväl Arvid som Nils hetat »Weinheim» och att Arvid Hanssons far skulle varit en schwabisk adelsman »Hans Weinheim». Denna härstamning är obevisad och föga trolig. Arvid Hansson kallas heller aldrig Weinheim. Nils Arvidsson åter skriver sig själv »Niels Arfvedson Weinheem». Han var i Ystad 1665, i Malmö 1665 och 1666, då han skriver till P. F. De la Gardie (Rydboholmssaml., vol. 207). Att han skulle varit son till Halmstadborgmästaren Arvid Hansson är således måhända riktigt, då Nils verkar i Sydsverige vid denna tid, men fulla bevis har, på forskningens nuvarande stadium, ej framkommit. En syster till Nils, g. 2) m. Hans Billingsköld, dog i Kristianstad 1677 (begr. 2 febr.). Om Nils Arvidsson se vidare släktart. Hägerflycht. Falkenstierna, släkt.

  • Jost Hansson, adlet Falkenstierna (død 1642 i Stockholm, Stockholms län) havde en bror, Arvid Hansson, som blev adlet Hägerflycht, død 1666 Halmstad, Hallands län. Han blev gift med Maria Bonnat (død ca. 1659). Arvid og Maria fik 2 børn:
  • Catharina Arvidsdotter Weinheim, (død i Kristianstad 1677) formentlig gift 2 gange, senest med Hans Billingsköld
  • Nils Arvidsson Weinheem, adlad Hägerflycht (død 1702, Hakarp, Jönköpings län)
  • Jost Hansson havde en søster, Cecilia Hansdotter (født 15 apr. 1615, død 2 feb. 1660). Hun blev gift 27 Aug 1637 i Bankeryd, Jönköpings län med Håkan Joensson Bergman (født 4 Sep 1607, Norra Hestra, Jönköpings län, død 29 Aug 1666, Berga, Kronobergs län). De fik 5 børn:
   • Jonas Håkansson Bergman
   • Elisabet Håkansdotter Bergman (født Jöransberg, Hakarp, Jönköpings län, død 1713, Tolg, Kronobergs län)
   • Hans Bergman adlad Berghman (født 14 Dec 1642, Jöransberg, Hakarp, Jönköpings län, død 25 Dec 1705, Öjhult, Pjätteryd, Kronobergs län)
   • Kristina Håkansdotter Bergman (født 1645, Bergs säteri, Berg, Kronobergs län, død 2 Feb 1695, Edshult, Jönköpings län)
   • Arvid Bergman adlad Bergenadler (født Feb 1651, Jöransberg, Hakarp, Jönköpings län, død 12 Apr 1722, Säby, Jönköpings län)
  • Dette træ viser flere navne: https://www.familysearch.org/ark:/61903/2:2:3PNT-8L5 (Hvorfor er Jost ikke nævnt blandt børnene, og hvorfor er Josts hustru kaldt Ingrid?)
   Bl.a. skulle Hans Larsson Weinheim og Agneta Jostdotter have fået disse børn:

   • Cecilia Hansdotter (1615-1660)
   • Göran Hansson
   • Johan Hansson (-1663)
   • Arvid Hansson (-1666)
   • Maria Hansdotter

Begivenheder:

 • Født: 1605
 • Døbt:
 • Ægteskab: med Britta Jönsdotter [10199]. Muligvis var han også gift med en Ingrid Gyllenhand
 • Børn:
  • Anna Falkenstjerne [10200]
  • Johan Falkenstjerne [10201]
 • Død: 1642, Stockholm, ved halshugning
 • Begravet:

Kilder: