Hansen, Bertel [4893]

Morfars far:
Morfars mor:
Mormors far:
Mormors mor:
Farfars far:
Farfars mor:
Farmors far:
Farmors mor:
Morfar:
Mormor:
Farfar:
Jens Jensen [4897] 
Farmor:
Sidsel (?) [4898] 
Far:
Hans Jensen [4894] (Ca. 1680-1765)
Mor:
Margrethe Thomasdatter [4895] (Før 1691-)

Bertel Hansen [4893] (Ca. 1709-1781)


Notater:

 • Beskæftigelse: Gårdmand, 1737-1769, Gård nr. 3, Styding, Hammelev, Haderslev. Gården blev senere døbt Skøvlinggård
 • Et andet navn for Bertel Hansen var Berthel Hansen Kirk. Han var kirkesanger og -værge i Styding, Hammelev, Haderslev. Heraf tilnavnet Kirk
 • Bertel overtog d. 12.10.1737 gård nr. 3 efter faderen og havde den til 1769, hvor han overlod den til sin datter og svigersøn. Efter at datteren og svigersønnen havde overtaget gården, forpagtede han Thyrashul kro, på den tid kaldet Vojensled. Han havde forpagtningen til 1778, hvor han overlod den til svigersønnen Hans Jepsen

Begivenheder:

  • Født: Ca. 1709, Jernhyt, Hammelev, Haderslev
  • Døbt:
  • Ægteskab (1): Med Maren Jacobsdatter [4896], datter af Jacob Rasmussen [5042] og Anna Margrethe Jørgensdatter [5043] af Skovby, Vedsted Sogn. Maren blev født 3 nov. 1715 i (Skovby?) Vedsted Sogn, Gram, Haderslev og døde 16 jun. 1770 i Hammelev, Gram, Haderslev. Bertel var gift med Maren i 30 år. De fik 10 børn, hvoraf 7 døde i en ung alder, og kun 2 overlevede ham. (NB! Ved Bertels død anførtes i kirkebogen at Maren Jacobsdatters far hed Jacob Jacobsen).
  • Børn:
   • Bertelsdatter, Cathrine Margrethe [4903]+, blev gift med Anders Hans Christiansen i Styding. 4 af deres børn var levende ved Bertels død: Bertel, Anne Margrethe, Hans Christian og Maren.
   • Bertelsdatter, Kirstine [4883]+, blev gift med Hans Jepsen i Wøyensled, og de fik en datter, Maren.
   • Bertelsdatter, Anne Margrethe [4907]+, blev gift med Niels Christiansen Hyrup i Styding, og de fik en datter, Maren. Anne Margrethe døde før 1781.
  • Ægteskab (2): 1 Feb. 1771, Med Anne Michelsdatter [4905], datter af Michel Christensen [4906] og Margrethe (?) [4959] i Styding, og de fik en datter, som døde før 1781. Anne døde d. 26 Maj 1772, og blev begravet d. 31 Maj 1772.
  • Ægteskab (3): 12 Nov. 1772, med Ellen Hansdatter [2162], hans datter Kirstines svigermor.

Enkemand og Kirkeværge i Hammeleff Sogn, Bertel Hansen af Wøyens-Led, med Enken Ellen Jeppes af Hammeleff.

  • Død: 22 jun. 1781, Hammelev, Gram, Haderslev i en alder af ca. 72 år
  • Begravet: 24 Jun. 1781
Bertel Hansen af Wøyensled, som var født i Hiernhøtt af ægte forældre Hans Jensen og Margretha Hanses, blev gift 1. Gang med Pigen Maren Jacobs Datter, en Datter af fordum Jacob Jacobsen og Anna-Margretha Jacobs udi Schoubye i Widtsted Sogn. Heraf er avlet 10 Børn, hvoraf 2 Døtre lever, neml. (A) Cathrina Margretha, som er gift med Anders Hans Christiansen i Styding, af hvilken 4 Børn er i Live, neml. 1. Bertel, 2. Anne Margrethe, 3. Hans Christian og 4. Maren. (B) Kirstine, gift med Hans Jepsen i Wøyensled, hvoraf er een Datter, Maren, og (C) af en salig Datter Anna Margretha, som var gift med Niels Christiansen Hyrup udi Styding, lever en Datterdatter, Maren.
Han blev anden Gang gift med Pigen Anna, en Datter af fordum Michel Chrestensen og Margrethe Michels i Styding, hvoraf blev avlet en Datter som er død.
3die Gang blev han gift med Enken, Ellen Jeppes af Hammeleff, en Datter af salig Hans Nielsen og Trine Hanses udi Nørbye Wilstrup, hvilken ? og efterlever ham, han var gammel 72 Aar og 6 Maaneder.

Kilder: