Ændrede gadenavne i København

Fra Kraks Vejviser 1915, del 1

“Gadenavne, der er blevne forandrede efter Aar 1800, samt Gader, der efter samme Aar er nedlagte. (Tallet i Parentes angiver det Aar, i hvilket Forandringen fandt Sted).”

Ågade (en Del af den), nu en Del af Åboulevard (1897)
Absalonsg. i Sundbyerne, nu Kurlandsg. (1901)
Agnetev. nedlagt (1908)
Ahorns Allé, nu Samosv. (1901)
Akademig., nu en Del af Fredericiag. (1869)
Amagerbro, nu en Del af Amagerbrog. (Stykket nærmest Cristianshavn) (1902)
J Andersens Parcelv., nu Solbjergv. (1889)
Antoniestr., nu Antonig. (1901)
Badev. (indtil 1886), fra 1886 – 1907 Knudsg., nu Eskildsg.
Bag Børsen, nu Slotsholmsg. (1869)
Bag Hovedvagten nedlagt og bebygget (1874)
Bag Slottet, nu Tøjhusg. (1825)
Bag Søndermarken, nu S-Fasanv. (Stykket Syd for Roskildev.) (1903)
Bakkegaardsv., nu Ny Carlsbergv. (1883)
Balsamg., nu en Del af Olfert Fischers G. (1897)
Bangs Anlæg, nu en del af Peter Bangs V. (1869)
Barkmøllev. (ogsaa L. Blegdamsv.), nu Guldbergsg. (1858)
Batteriv., nu Viborgg. (1886)
Bergersv., nu Nyelandsv. (Stykket vest for N. Fasanv.) (1900)
Beringsg., nu Jens Munks G. (1907)
Bianco Lunos Sideallé, nu Grundtvigsv.(1879)
Bjørneg., nu Fredericiag. 54-82 (1900)
Blaagaards Korsv., nu Korsg. (1859)
Blaagaardsv. eller Blaagaards Langv. eller Blaagaards Hovedv., nu Blaagaardg.(1859)
Blaagaards Østerg., nu Vesselsg. (1859)
Blankog., nu en Del af Fredericiag. (1869)
L. Blegdamsv. (ogsaa Barkmøllev.), nu Guldbergsg. (1858)
Bryggerlængen, nu en Del af Olfert Fischers G. (1897)
L. Brøndstr. nedlagt (1910)
St. Brøndstr. nedlagt (1909)
Bülowsv. i Sundbyerne, nu Finlandsg.(1901)
Bøge Allé, nu Cypernsv. (1901)
Christiansholmsv., nu Nyvej (1869)
Citadelsv., nu Kastelsv. (1896)
Dagmarsg. i Sundbyerne, nu Portugalsg. (1901)
Dannebrogsg. i Sundbyerne, nu Norgesg. (1901)
L. Dannebrogsg., nu Estlandsg. (1886)
Dannebrogs Tværg., nu Matthæusg. (1883)
David Skolemesters Gaard, som var en offentlig Gade, indlemmet i Ejendommen Kjøbmagergade 26 (1887)
Didrik Badskærs Gang nedlagt (1906)
Dyvekestr., nu Minorkag. (1901)
Ege Allé, nu Rodosv. (1901)
Elbag., nu Collinsg. (1892)
Elefantg., nu en Del af Suensonsg. (1897)
Elme Allé, nu Korfuv. (1901)
L. Enghavev., nu Hedebyg. (1904)
Enhjørningsg., nu en Del af St. Pauls G. (1891)
Enveloppev. eller Den dækkede Vej (en Del deraf), nu en Del af Amager Boulevard (1907)
Farimagsv., nu Vester-, Nørre- og Øster Farimagsg. (1875)
Farverg. (mellem Rådhusstr. og Hestemøllestr.), nu Kompagnistr. (1884)
Fengersv., nu Ryvangs Allé (Stykket nærmest Hellerup St.) (1909)
Filosofgangen, nu V. Voldg. (1893)
Fiolstr. i Sundbyerne, nu Færøg. (1901)
Fortunasg., nu Århusg. (1889)
Fortunas Tværg., nu Silkeborgg. (1889)
Fortunv. i Sundbyerne, nu Fehmernsg. (1901)
Fredensv. i Sundbyerne, nu Hallandsg. (1901)
Fred .d . 7s. G. i Sundbyerne, nu Spaniensg. (1901)
Frederikshavnsg., nu Nyborgg. (1904)
Frydsv., nu Sundevedsg. (1891)
Gartnerg. i Sundbyerne, nu Bøhmensg.(1901)
Gefionsg., nu Strandboulevarden (1896)
Georgsg., nu Liflandsg. (1901)
Godthaabs Allé, nu Badensg. (1901)
Grønlandsg., nu en Del af Ø. Voldg. (1875)
L. Guldbergsg., nu Peter Fabers G. (1896)
Halmstr., nu en Del af Nikolajg. (1894)
Halmtorvet, nu Raadhuspl. (1893)
L. Helliggeiststr., nu Niels Hemmingsens G- (1881)
St. Helliggeiststr., nu Walkendorfsg. (1881)
Hinrichsensg., nu Ringstedg. (1906)
Hjortelængen, nu en Del af Klerkeg. (1869)
Hoppenslænge, nu Hindeg. (1869)
Hostrups Allé, nu Dr. Abildgaards Allé (1910)
Hvidtfeldtsstr. i Sundbyerne, nu Ølandsg. (1901)
Hvælvingen, nu Admiralg. (Stykket fra L. Kongensg. til Vingårdsstr. (1877)
Integ. i Sundbyerne, nu Lissag. (1901)
Jacobsg. i Sundbyerne, nu Hessensg. (1901)
Jærnbanev., nu HC Ørstedsv. (Stykket fra Åboulevarden til Jernbanelinien) (1870)
Jødevejen (også Sandgraven), nu Mølleg. (1858)
Kalkbrænderiv. (Stykket nærmest Østerbrog.), Fra 1892-1906 N. Frihavnsv., fra 1906 N. Frihavnsg.
Kamelg., nu en Del af Gernersg. (1893)
Kaninlængen, nu en Del af Fredericiag. (1869)
Kastanieallé i Sundbyerne, nu Kretav. (1901)
Katteg. i Nyboder, nedlagt (1854)
Kirkev. i Sundbyerne, nu Englandsv. (1901)
Klammeriv., forandret til Enighedsv. (1869) Er nu en Del af Peter Bangs V .
Klædeboderne, nu Skinderg. (Stykket mellem Skoubog. og Gl. Torv) (1879)
Knudsg. paa Nørrebro, nu Holteg. (1886)
Knudsg. paa Vesterbro, nu Eskildsg. (1907)
Kokkeg. (bag Helligåndskirken) (indtil 1859) fra 1859-1881 St. Helliggeiststr., fra 1881 Walkendorfsg.
Kokkeg., nu en Del af Fredericiag. (1869)
St. og L. Kongensg. på Christianshavn., nu Wildersg. (1859)
Kristen Bernikowstr., nu Kristen Bernikows G. (1901)
Kristiansg. i Sundbyerne, nu Pommernsg. (1901)
Køhlertsv., nu Holmbladsg. (1898)
Ladegaardsv., nu en Del af Åboulevarden. (1897)
Lampev., nu Howitzv. og Finsensv. (1905)
Lavendelg., nu en Del af Klerkeg. (1869)
Leopardlængen, nu en Del af Suensonsg. (1897)
Linde Allé i Sundbyerne, nu Lemnosv.(1901)
Lokesg., nu Vølundsg. (1904)
Lorentzensg., nu en Del af St.Pauls G. (1891)
Louiseg., nu Prins Jørgens G. (1858)
Lygtev. (Nørrebrogades forl. udenf. Jagtv.),. nu en Del af Nørrebrog, (1873)
Lykkesholmsv., nu Lykkesholms Allé (Stykket fra Niels Ebbesens V. til Bernstorffsv.) (1892)
Løveg. i Nyboder, nedlagt (1866)
Meriansg., nu en Del af Gernersg. (1899)
Møllev. i Utterslev, nu en Del af Utterslevv. (1913)
Nellikcg., nu Asylg. (1859)
Nellikcg , nu en Del af Fredericiag. (1869)
N. Frihavnsv., nu N. Frihavnsg. (1906)
Nordvestv., nu Rantzausg. (190G)
Norgesg., der var det officielle Navn, forandret til det almindeligt benyttede Navn : Bredg. (1877)
Nygade ved Nyboder, nu en Del af Gernersg. (1859)
L. Nygade, nu Øselsg. (1901)
St. Nygade, nu Sverrigsg. (1901)
Ny Godsbaneg., nu Esbern Snares G. (1904)
Ny Stormg., nu S. Boulevard, Halmtorvet og Stampesg. (1897)
Ny Tøjhusg., nu Thorshavnsg. (1906)
Ny Vesterg. i Sundbyerne, nu Islandsg. (1901)
Ny Vesterg. Forlængelse, nu Tietgensg. (1904)
Ny Østerg. (langs Nyboder), nu en Del af st. Kongensg. (1874)
Nørretorv optaget i N. Voldg. (1875)
Parcelv., nu Griffenfeldtsg. (1879)
Peder Madsens Gang, nu Ny Østerg. (1874)
Petersg., nu Hannoverg. (1901)
Pindsvineg. (indtil 1855), fra 1855-91 Lorentzensg., fra 1891 en Del af St. Pauls G.
Prammandens Gang nedlagt og bebygget (1874)
Prinsensg. på Christianshavn., nu Prinsesseg. (1859)
Priors Allé (indtil 1870), fra 1870-73 Vilhelminelyst Allé, nu en Del at HC Ørsteds V. (Stykket nærmest, Gl. Kongev.)
Quistsv., nu Guldborgv. (1901)
L. Regneg., nu Ny Østerg. (Stykket fra St. Regneg. til Chr. d. 9s G.) (1910)
Reverentsg., nu en Del af Lakseg. (Stykket fra Asylg. til Vingaardsstr.) (1877)
L. og St. Rolighedsstr., nu Kraing. (1901)
Rosendals Tværg., nu Rosendalsg. (1909)
Rosendalsv., nu Slagelseg. (1886)
Ryesg. i Sundbyerne, nu Murciag. (1901)
Rønne Allé , nu en Del af Italiensv. (1901)
Salvieg., nu en Del af St. Pauls G. (1891)
Sandgraven (ogsaa Jødevejen), nu Mølleg. (1858)
St. Hans G. i Sundbyerne, nu Tyrolsg. (1901)
Sankt Jørgens G., nu en Del af Admiralg. (Stykket fra Østerg. til L. Kongensg.) (1894)
Sarasv., nu en Del af Tuborgv. (1910)
Schouwsg., nu Vodroffs Tværg. (1882)
Serbiensv., nu Valhals Allé (1901)
Sibbernsv., (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsg., fra 1896 en del af Strandboulevarden.
Skidenstr., nu Krystalg. (1818)
Skoleg. ved Dosseringen, nu Baggesensg. (1873)
Skoleg. ved Hellig Kors Kirken, nu Struenseg. (1906)
Skolev., nu Walesg. (1901)
Skvalderg., nu en Del af Nikolajg. (1894)
Slippen, nu Landemærket (Stykket mellem Åbenrå og Gothersg.) (1873)
Smalleg. i Sundbyerne, nu Dagøg. (1901)
L. Sofieg. indlemmet i Burmeister & Wains Fabriksejendom (1858)
Springg., nu Pilestr. (Stykket fra Mønterg. til Landemærket) (1881)
Steen Blichers G., nu Belgiensg. (1901)
Stenkulsg., nu en Del af Ø. Voldg. (1875)
Stjernev., nu Sundholmsv. (1909)
Strandpromenaden, (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsg., fra 1895 en del af Strandboulevarden.
Størrestr., nu Holmens Kanal (Stykket fra Nikolajg. til Ved Stranden) (1877)
Søgade, nu Læssøesg. (1873)
Thranesv., nu Sjællandsg. (1875)
Timiansg. i Nyboder nedlagt (1865)
L. & St. Torveg., nu Torveg. (1901)
Trekronersv., nu Trekronersg. (1903)
Trompetergangen (indtil 1874), fra 1874 til 81 Lille Helliggeiststr., fra 1881 Niels Hemmingsens G.
St. Tuborgv., nu Tuborgv. i Hellerup. (1910)
Tugthusporten (indtil 1843), fra 1843-81 L. Helliggeiststr., fra 1881 en Del af Niels Hemmingsens G.
Tulipang., nu en Del af Suensonsg. (1897)
Tvedesv., nu Carl Bernhards V . (1891)
Tøjmesterg., nu Vestmannag. (1906)
Tømmerpladsv., nu Reventlowsg. (1880)
Ulfeldts Pl., nu Gråbrødretorv. (1841)
Ulkeg., nu Holmensg. (1823)
Ulveg., nu en Del af Olfert Fischers G. (1897)
Valdemarsg. i Sundbyerne, nu Normandig. . (1901)
Vandmøllestr., nu Frederiksholms Kanal. (1858)
Vej til faste Batteri, nu Artilleriv. (1906)
Vej til Rådmandsmarken, nu Heimdalsg. (1880)
L. Vennemindev., nu Vennemindev. (1907)
Vesterg. i Sundbyerne, nu Skotlandsg. (1901)
L. Vesterg., nu Grønlandsg. (1901)
V. Boulevards Forl., nu en Del af Amager Boulevard (1907)
V. Mellemv., nu Gullandsg. (1901)
Vilhelminelyst Allé. nu HC Ørsteds V . (Stykket nærmest Gl. Kongev.) (1873)
Vilhelmsv., nu Ingemannsv. (var en Fortsættelse af denne) (1869)
Willemoesstr.. nu Skotlandsg. (1901)
Vinstrupsv., nu Henrik Ibsens V . (1898)
Vodroffsgårds Allé, nu Vodroffsv. (1868)
Ørnev. i Sundbyerne, nu Kongov. (1901)
Østerg. i Sundbyerne, nu Frankrigsg. (1901)
Østre Mellemv. i Øst og Vest, nu en Del af Italiensv. (1901)
Østre Mellemv. i Nord og Syd, nu Grækenlandsv. (1901)