Ændrede gadenavne i København

Benyt CTRL+F til søgning her på siden

Fra Kraks Vejviser 1915, del 1, plus enkelte gadenavne fundet på Grandts.dk (Amager):
“Gadenavne, der er blevne forandrede efter Aar 1800, samt Gader, der efter samme Aar er nedlagte. (Tallet i Parentes angiver det Aar, i hvilket Forandringen fandt Sted).”

Aagade eller Ågade (en Del af den), nu en Del af Åboulevard (1897)
Absalonsgade i Sundbyerne, nu Kurlandsgade (1901)
Agnetevej, nedlagt (1908)
Ahorns Allé, nu Samosvej (1901)
Ahrensberggade, nu Ålandsgade (1940)
Akademigade (Academigade), nu en Del af Fredericiagade (1869)
Amagerbro, nu en Del af Amagerbrogade (Stykket nærmest Christianshavn) (1902)
Amagervej, nu en del af Amagerbrogade (1890)
J Andersens Parcelvej, nu Solbjergvej (1889)
Antoniestræde, nu Antonigade (1901)
Artillerivej, nu Ørestads Boulevard (2011)
Backers Allé, nu Livornovej (1924)
Backersvej (stykket fra Kastrupvej til Backersvej) nu Sixtusvej (1933)
Badevej (indtil 1886), fra 1886 – 1907 Knudsgade, nu Eskildsgade
Bag Børsen, nu Slotsholmsgade (1869)
Bagdadvej, nu den østligste del af Greisvej, se denne (1949)
Bag Hovedvagten, nedlagt og bebygget (1874)
Bag Slottet, nu Tøjhusgade (1825)
Bag Søndermarken, nu Søndre Fasanvej (Stykket Syd for Roskildevej) (1903)
Bakkegaardsvej, nu Ny Carlsbergvej (1883)
Balsamgade, nu en Del af Olfert Fischers Gade (1897)
Bangs Anlæg, nu en del af Peter Bangs Vej (1869)
Barkmøllevej (ogsaa Lille Blegdamsvej), nu Guldbergsgade (1858)
Batterivej, nu Viborggade (1886)
Benkogerivej, nu en del af Dalslandsgade (stykket nord for Carl Lunds Gade) (1917)
Bergersvej, nu Nyelandsvej (Stykket vest for Nordre Fasanvej) (1900)
Beringsgade, nu Jens Munks Gade (1907)
Bianco Lunos Sideallé, nu Grundtvigsvej (1879)
Bjørnegade, nu Fredericiagade 54-82 (1900)
Blaagaards Korsvej, nu Korsgade (1859)
Blaagaardsvej eller Blaagaards Langvej eller Blaagaards Hovedvej, nu Blaagaardsgade (1859)
Blaagaards Østergade, nu Vesselsgade (1859)
Blankogade eller Blancogade, nu en Del af Fredericiagade (1869)
Lille Blegdamsvej (ogsaa Barkmøllevej), nu Guldbergsgade (1858)
Bovedts Passage, nu Røsågade (mellem Dagøgade og Liflandsgade) (o. 1984)
Brahesborg Allé, nu en del af Keplersgade (1935)
Britannia Allé i Sundbyerne, nu Dublinvej (1925)
Brydes Allé (stykket øst for Sundholmsvej) nu Telemarksgade (1926)
Bryggerlængen, nu en Del af Olfert Fischers Gade (1897)
Brynhildes Allé i Sundbyerne, nu Stenlandsvej (1926)
Lille Brøndstræde, nedlagt (1910)
Store Brøndstræde, nedlagt (1909)
Bülowsvej i Sundbyerne, nu Finlandsgade (1901)
Bøge Allé i Sundbyerne, nu Cypernsvej (1901)
Bøhmensgade i Sundbyerne, (stykket fra Ungarnsgade til Polensgade) nu Donaugade (1936)
Carl Lunds Gade i Sundbyerne, nu en del af Uplandsgade (stykket mellem Amagerbrogade og Vermlandsgade) (1936)
Christian II’s Plads i Sundbyerne, nu Christian II’s Allé (1.1.1954)
Christian Hansens Allé, nu Oldensti (1925)
Christian Sylows Allé, nu Rubikonvej (1925)
Christiansgade
, se Kristiansgade
Christiansholmsvej, nu Nyvej (1869)
Citadelsvej, nu Kastelsvej (1896)
Dagmarsgade i Sundbyerne, nu Portugalsgade (1901)
Dannebrogsgade i Sundbyerne, nu Norgesgade (1901)
Lille Dannebrogsgade, nu Estlandsgade (1886)
Dannebrogs Tværgade, nu Matthæusgade (1883)
David Skolemesters Gaard, som var en offentlig Gade, indlemmet i ejendommen Kjøbmagergade 26 (1887)
Didrik Badskærs Gang, nedlagt (1906)
Digevej (stykket fra Grønjordsvej til efter Fælledfold) nu Nordre Digevej (1949)
Dovervej i Sundbyerne, nu Boltonvej (1933)
Dyvekestræde i Sundbyerne, nu Minorkagade (1901)
Ege Allé, nu Rodosvej i Sundbyerne (1901)
Elbagade (ikke Elbagade på Amager), nu Collinsgade (1892)
Elefantgade, nu en Del af Suensonsgade (1897)
Elme Allé, nu Korfuvej i Sundbyerne (1901)
Emblas Allé i Sundbyerne, nu Ærtelandsvej (1926)
Engbo Allé, nu Kaldæavej (1901?)
Lille Enghavevej, nu Hedebygade (1904)
Engvej (fra Øresundsvej til Palermovej), nu Florensvej (1929, men nedlagt 1939)
Enhjørningsgade, nu en Del af St. Pauls Gade (1891)
Enigheds Allé, nu Ambra Allé (1927)
Enveloppevej eller Den dækkede Vej (en Del deraf), nu en Del af Amager Boulevard (1907)
Farimagsvej, nu Vester-, Nørre- og Øster Farimagsgade (1875)
Farvergade (mellem Rådhusstræde og Hestemøllestræde), nu Kompagnistræde (1884)
Fengersvej, nu Ryvangs Allé (Stykket nærmest Hellerup St.) (1909)
Filosofgangen, nu Vester Voldgade (1893)
Fiolstræde i Sundbyerne, nu Færøgade. (1901)
Fischersgade, nu Lybækgade (1926)
Florensvej, oprindelig en sidevej mellem Øresundsvej og Palermovej; nedlagt o. 1939. Genopstod 1940, men nu som sidevej mellem Backersvej og Sorrentovej
Foldagervej, nedlagt ca. 1971
Formosavej (navnet eksisterer stadig mellem Backersvej og Roselillevej), nu Kanadavej ved Kongelundsvej (1923)
Fortunasgade, nu Århusgade (1889)
Fortunas Tværgade, nu Silkeborggade (1889)
Fortunvej i Sundbyerne, nu Fehmernsgade (1901)
Fortvej, nu Formosavej (1927)
Frankrigsgade (stykket fra Lyneborggade til Lergravsvej), nu Moselgade
Frankrigsgade (stykket fra Wittenberggade til Øresundsvej), nu Wartburggade (1938), men nedlagt 1963
Fredensvej i Sundbyerne, nu Hallandsgade (1901)
Frederik d. 7s. Gade i Sundbyerne, nu Spaniensgade (1901)
Frederikshavnsgade, nu Nyborggade (1904)
Frihedens Allé, nu Sognefjordsgade (1927)
Frihedsvej i Sundbyerne, nu Bremensgade (1926)
Frode Fredegods Allé i Sundbyerne, nu en del af Oxford Allé (1928)
Fru Malfreds Vej i Sundbyerne, nu Elselillevej (1944)
Frydsvej, nu Sundevedsgade (1891)
Funkiavej, nu en del af Vejlands Allé (1926), eksisterer dog stadig op mod Amagerbrogade
Gammel Tingvej, eksisterede nogle få år i 1960’erne
Gartnergade i Sundbyerne, nu Bøhmensgade (1901)
Gefionsgade, nu Strandboulevarden (1896)
Georgsgade i Sundbyerne, nu Liflandsgade (1901)
Gissegyden, senere Dyvekestræde, se denne
Godthaabs Allé, nu Badensgade (1901)
Greisvej (stykket øst for Kastrupvej hed indtil 1949 Bagdadvej)
Grønjordsvej (stykket fra Røde Mellemvej til Tingvej), nu Peder Lykkes Vej (1948)
Grønlandsgade, nu en Del af Øster Voldgade (1875)
Grønlandsgade i Sundbyerne, nu Skotlands Plads (ca. 1958)
Gylfes Allé, nu Agerlandsvej (1926)
Lille Guldbergsgade, nu Peter Fabers Gade (1896)
Hagbardvejs sydligste del i Sundbyerne, nu Pallesvej (1959)
Halmstræde, nu en Del af Nikolajgade (1894)
Halmtorvet, nu Raadhuspladsen (1893)
Hamlets Allé, nu en del af Gyldenlakvej (1928)
Hans Backers Allé, nu Østerdalsgade (1927)
Lille Helliggeiststræde, nu Niels Hemmingsens Gade (1881)
Store Helliggeiststræde, nu Walkendorfsgade (1881)
Henckels Allé, nu Luganovej (1925)
Henrik Ruds Vej, nu Regitsevej (år?)
Hinrichsensgade, nu Ringstedgade (1906)
Hjaltes Allé, nu Kaktusvej (1928)
Hjortelængen, nu en Del af Klerkegade (1869)
Holmblads Boulevard, nu stykket af Vermlandsgade mellem Prags Boulevard og Østrigsgade (1925)
Holmbladsgade 107 B-N, nu Tjørnerækken (1961)
Holmbladsgade 109 A-D, nu Poppelrækken (1961)
Hoppenslænge, nu Hindegade (1869)
Hostrups Allé, nu Dr. Abildgaards Allé (1910)
Hvidevej i Sundbyerne, nu Grønjordsvej (ca. 1928)
Hvidtfeldtsstræde i Sundbyerne, nu Ølandsgade (1901)
Hvælvingen, nu Admiralgade (Stykket fra Lille Kongensgade til Vingårdsstræde) (1877)
Høders Allé i Sundbyerne, nu Etonvej (1925)
Integade i Sundbyerne, nu Lissagade (1901), men senere nedlagt
Irmelinvej, nu Pallesvej (1959)
Isbrandts Allé, nu Fælledfold (1925)
Islandsgade, nu Lærdalsgade (1952)
Jacobsgade i Sundbyerne, nu Hessensgade (1901)
Jacob Petersens Allé, nu Lysefjordsgade (1927)
Jasmin Allé, nu Clematisvej (år?)
Johannes Bergs Allé, nu Mjøsensgade (1927)
Jordaens Allé, nu Byagervej (1929)
Jærnbanevej, nu HC Ørstedsvej (Stykket fra Åboulevarden til Jernbanelinien) (1870)
Jødevejen (også Sandgraven), nu Møllegade (1858)
Kalkbrænderivej (Stykket nærmest Østerbrog.), Fra 1892-1906 Nordre Frihavnsvej, fra 1906 Nordre Frihavnsgade
Kalvedamsvej, nedlagt (ca. 1971)
Kamelgade, nu en Del af Gernersgade (1893)
Kaninlængen, nu en Del af Fredericiagade (1869)
Kastanie Allé i Sundbyerne, nu Kretavej (1901)
Kattegade i Nyboder, nedlagt (1854)
Kirkevej i Sundbyerne, nu Englandsvej (1901)
Klammerivej, forandret til Enighedsvej (1869), nu en Del af Peter Bangs Vej
Klædeboderne, nu Skindergade (Stykket mellem Skoubogade og Gl. Torv) (1879)
Kløvermarksvej (den sydvestlige del), nu Markmandsgade (1924)
Knudsgade paa Nørrebro, nu Holtegade (1886)
Knudsgade paa Vesterbro, nu Eskildsgade (1907)
Kokkegade (bag Helligåndskirken) (indtil 1859) fra 1859-1881 Store Helliggeiststræde, fra 1881 Walkendorfsgade
Kokkegade, nu en Del af Fredericiagade (1869)
Store og Lille Kongensgade på Christianshavn., nu Wildersgade (1859)
Koreavej, nu Nebraskavej ved Kongelundsvej (1923)
Koreavej i Sundbyøster, eksisterer stadig mellem Backersvej og Engvej
Kraingade, nedlagt 1962
Kristen Bernikowstræde, nu Kristen Bernikows Gade (1901)
Kristiansgade i Sundbyerne, nu Pommernsgade (1901)
Krudttaarnsvej, nu en del af Amager Strandvej (1932)
Køhlertsvej, nu Holmbladsgade (1898)
Ladegaardsvej, nu en Del af Åboulevarden (1897)
Lampevej, nu Howitzvej og Finsensvej (1905)
Lauenborggade, nedlagt o. 1945(?)
Lavendelgade, nu en Del af Klerkegade (1869)
Leopardlængen, nu en Del af Suensonsgade (1897)
Liden Gunvers Vej sydligste del, nu Pallesvej (1959)
Lille Nygade, nu Øselsgade (1901)
Lille Rolighedsstræde, senere Kraingade (1901) = nedlagt 1962
Lille Vestergade, senere Grønlandsgade (1901), nu del af Skotlands Plads (ca. 1951)
Linde Allé i Sundbyerne, nu Lemnosvej (1901)
Loders Allé, nu Bedfordvej (1926)
Lokesgade, nu Vølundsgade (1904)
Lorentzensgade, nu en Del af Sankt Pauls Gade (1891)
Lossepladsvej, nu en del af Artillerivej (juli 2012; senere ændret til en del af Ørestads Boulevard)
Louisegade, nu Prins Jørgens Gade (1858)
Lygtevej (Nørrebrogades forlængelse udenfor Jagtvej), nu en Del af Nørrebrogade (1873)
Lykkesholmsvej, nu Lykkesholms Allé (Stykket fra Niels Ebbesens Vej til Bernstorffsvej) (1892)
Lynette Allé, nu begyndelsen af Backersvej (1933)
Lærdalsgade (stykket vest for Englandsvej), nu Peder Lykkes Vej (1948)
Løvegade i Nyboder, nedlagt (1866)
Malakkavej, nu Kaliforniensvej (1923)
Manillavej, nu Kansasvej (1923)
Margueritvej, nu Byglandsgade (1927)
Meklenborggade (stykket fra Lauenborggade til tidligere del af Frankrigsgade), nu Moselgade (1936)
Mellemvej, nu Gullandsgade (1901)
Meriansgade, nu en Del af Gernersgade (1899)
Minorkagade, nedlagt 1962
Møllevej i Utterslev, nu en Del af Utterslevvej (1913)
Møllevej (mellem Amagerbrogade og Irlandsvej) – nu Sundbyvestervej (1928)
Møllevej (resten), nu Irlandsvej (1928)
Nellikegade, nu Asylgade (1859)
Nellikegade, nu en Del af Fredericiagade (1869)
Nerikegade, officielt nedlagt 1996
Nordre Frihavnsvej, nu Nordre Frihavnsgade (1906)
Nordvestvej, nu Rantzausgade (190G)
Norgesgade, der var det officielle navn, forandret til det almindeligt benyttede navn: Bredgade (1877)
Normandigade, stykket nærmest Frankrigsgade (nedlagt o. 1993)
Nygade ved Nyboder, nu en Del af Gernersgade (1859)
Lille Nygade, nu Øselsgade i Sundbyerne (1901)
Store Nygade (også Nygade?), nu Sverrigsgade i Sundbyerne (1901)
Ny Godsbanegade, nu Esbern Snares Gade (1904)
Ny Stormgade, nu Sønder Boulevard, Halmtorvet og Stampesgade (1897)
Ny Tøjhusgade, nu Thorshavnsgade (1906)
Ny Vestergade i Sundbyerne, nu Islandsgade (1901), senere Lærdalsgade (1952)
Ny Vestergades forlængelse, nu Tietgensgade (1904)
Ny Østergade (langs Nyboder), nu en Del af Store Kongensgade (1874)
Nørretorv, optaget i Nørre Voldgade (1875)
Odins Allé, nu Alperosevej (1928)
Oliegrensgade i Sundbyerne, nu Brysselgade (1934)
Palnatokes Allé, nu Pæonvej (1928)
Parcelvej, nu Griffenfeldtsgade (1879)
Peder Madsens Gang, nu Ny Østergade (1874)
Petersgade, nu Hannovergade (1901)
Pindsvinegade (indtil 1855), fra 1855-91 Lorentzensgade, fra 1891 en Del af Sankt Pauls Gade
Prammandens Gang, nedlagt og bebygget (1874)
Prinsensgade på Christianshavn., nu Prinsessegade (1859)
Priors Allé (indtil 1870), fra 1870-73 Vilhelminelyst Allé, nu en Del at HC Ørsteds Vej (Stykket nærmest, Gammel Kongevej)
Quistsvej, nu Guldborgvej (1901)
Randlevvej, nu Hellasvej (år?)
Reberbanegade (stykket fra Amagerbrogade til nuv. Reberbanegade), nu Tovværkgade (1940)
Regnar Lodbrogs Allé, nu Kentiavej (1928)
Lille Regnegade, nu Ny Østergade (Stykket fra Store Regnegade til Christian d. 9s Gade) (1910)
Rembrandts Allé, nu en del af Sundbyvestervej (1929)
Remisevej, nedlagt ca. 1966 (den daværende forbindelsesvej mellem Englandsvej og Røde Mellemvej)
Reverentsgade, nu en Del af Laksegade (Stykket fra Asylgade til Vingaardsstræde) (1877)
Rolf Krakes Allé, nu Funkiavej (1928)
Lille og Store Rolighedsstræde, nu Kraingade, se denne (1901), nedlagt 1962
Rosendals Tværgade, nu Rosendalsgade (1909)
Rosendalsvej, nu Slagelsegade (1886)
Rotas Allé, nu Rødelandsvej (1926)
Rubens Allé, nu Markskiftevej (1929)
Rugbakke Allé, nu Marsalavej (1924)
Rugbakkevej, nu Genuavej (år?)
Ruisdals Allé, nu en del af Solskiftevej (1929)
Ryesgade i Sundbyerne, nu Murciagade (1901)
Røde Møllevej, nedlagt (år?)
Røde-Vej, nu Lergravsvej (1904) [ej verificeret]
Rønne Allé, nu en Del af Italiensvej i Sundbyøster (1901)
Rønne Allé i Sundbyvester, nu Dovregade (1926)
Rågårdsstræde (stykket fra Tingvej til daværende Lærdalsgade), nu Peder Lykkes Vej (1948)
Salviegade, nu en Del af Sankt Pauls Gade (1891)
Sandgraven (ogsaa Jødevejen), nu Møllegade (1858)
Sankt Hans Gade i Sundbyerne, nu Tyrolsgade (1901)
Sankt Jørgens Gade, nu en Del af Admiralgade (Stykket fra Østergade til Lille Kongensgade) (1894)
Sarasvej, nu en Del af Tuborgvej (1910)
Schouwsgade, nu Vodroffs Tværgade (1882)
Sefax Allé, nu en del af Vestermarksvej (1928)
Serbiensvej (fra 1901: Valhals Allé), nu Rialtovej (1925)
Sibbernsvej, (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsgade, fra 1896 en del af Strandboulevarden.
Signelilvejs sydligste del, nu Pallesvej (1959)
Skidenstræde, nu Krystalgade. (1818)
Skolegade ved Dosseringen, nu Baggesensgade (1873)
Skolegade ved Hellig Kors Kirken, nu Struensegade (1906)
Skolevej, nu Walesgade (1901), nedlagt 1969
Skvaldergade, nu en Del af Nikolajgade (1894)
Slippen, nu Landemærket (Stykket mellem Åbenrå og Gothersgade) (1873)
Smallegade i Sundbyerne, nu Dagøgade (1901)
Lille Sofiegade, indlemmet i Burmeister & Wains Fabriksejendom på Christianshavn (1858)
Sofienhøjvej, stykket mellem Sundbyvestervej og Vejlands Allé, nu Gyldenlakvej (1925)
Solvangsvej, nu Koreavej (1927)
Springgade, nu Pilestræde (Stykket fra Møntergade til Landemærket) (1881)
Stanleyvej, nu Ceylonvej (år?)
Steen Blichers Gade, nu Belgiensgade (1901)
Stemannsgade (ved Peter Vedels Gade), nedlagt år?
Stenkulsgade, nu en Del af Øster Voldgade (1875)
Stenpladsvej (fra Kastrupvej til Backersvej nord for Sundby Hospital), nedlagt o. 1910
Stjernevej, nu Sundholmsvej i Sundbyerne (1909)
Strandby Allé, nu Milanovej (år?)
Strandpromenaden, (indtil 1892), fra 1892-96 en Del af Gefionsgade, fra 1895 en del af Strandboulevarden.
Størrestræde, nu Holmens Kanal (Stykket fra Nikolajgade til Ved Stranden) (1877)
Sundby Boulevard (fra 1915: Sundbyøster Boulevard) – nu Prags Boulevard (1926)
Søgade, nu Læssøesgade (1873)
Thranesvej, nu Sjællandsgade (1875)
Timiansgade i Nyboder, nedlagt (1865)
Lille og Store Torvegade, nu Torvegade (1901)
Trekronersvej, nu Trekronersgade (1903)
Trompetergangen (indtil 1874), fra 1874 til 81 Lille Helliggeiststræde, fra 1881 Niels Hemmingsens Gade
Store Tuborgvej, nu Tuborgvej i Hellerup. (1910)
Tugthusporten (indtil 1843), fra 1843-81 Lille Helliggeiststræde, fra 1881 en Del af Niels Hemmingsens Gade
Tulipangade, nu en Del af Suensonsgade (1897)
Tvedesvej, nu Carl Bernhards Vej (1891)
Tøjmestergade, nu Vestmannagade (1906)
Tømmerpladsvej, nu Reventlowsgade (1880)
Ulfeldts Plads, nu Gråbrødretorv (1841)
Ulkegade, nu Holmensgade (1823)
Ulvegade, nu en Del af Olfert Fischers Gade (1897)
Valdemarsgade i Sundbyerne, nu Normandigade (1901)
Vandmøllestræde, nu Frederiksholms Kanal. (1858)
Vej til faste Batteri, nu Artillerivej (1906)
Vej til Rådmandsmarken, nu Heimdalsgade (1880)
Lille Vennemindevej, nu Vennemindevej (1907)
Vestergade i Sundbyerne, nu Skotlandsgade (1901)
Lille Vestergade, nu Grønlandsgade (1901)
Vestre Boulevards forlængelse, nu en Del af Amager Boulevard (1907)
Vester Mellemvej, nu Gullandsgade i Sundbyerne (1901)
Vilhelminelyst Allé, nu HC Ørsteds Vej (Stykket nærmest Gammel Kongevej) (1873)
Vilhelmsvej, nu Ingemannsvej (var en fortsættelse af denne) (1869)
Willemoesstræde, nu Skotlandsgade (1901)
Vinstrupsvej, nu Henrik Ibsens Vej (1898)
Vodroffsgårds Allé, nu Vodroffsvej (1868)
Walesgade, nedlagt 1969 (1979?)
Wartburggade, nedlagt 1963
Wibrandts Allé, nu Gammelgang (1925)
Wibrandtsvej (stykket parallelt med Amager Strandvej), nu Jorisvej (1959?)
Willemoesstræde [ses også som Villemannsstræde], nu Shetlandsgade (1901)
Wilsonsvej, nu Windsorvej (år?)
Yorks Allé, nu Vestermarksvej (år?)
Zibrandts Allé, nu Vogtervej (1925)
Zibrandtsvej, nu Wibrandtsvej (1930)
Ægyptensvej, nu Obdams Allé (1904)
Ørestads Boulevard (mellem Myggenæsgade og Njalsgade), nu Svend Aukens Plads (2012)
Øresunds Sidevej, nedlagt 1939
Østerrigsgade, stavemåden ændret til Østrigsgade (1929)
Østre Jernbane Allé, nu Tovelillevej (1924)
Østre Mellemvej i Nord og Syd, senere Grækenlandsgade, nu Grækenlandsvej (1901)
Østre Mellemvej i Øst og Vest, nu en Del af Italiensvej i Sundbyerne (1901)
Ørnevej i Sundbyerne, nu Kongovej (1901)
(Ny) Østergade i Sundbyerne, nu Frankrigsgade (1901)
Ågade, se Aagade

Uddrag fra Slægtsbibliotekets indscannede værk “SØLVGADES SKOLE – ØSTRE BETALINGSSKOLE”
https://slaegtsbibliotek.dk
/910696.pdf?fbclid=IwAR3FkKapNg7lANBilPKTIgmDL0hK_i7VABGZfy7T6MQx9zkqt2QmPzJLouM

Hvis vi undersøger de gamle Protokoller for at se, hvor vore første Elever boede, sker det, at man træffer paa Gader som f. Eks. Løvegade og Kattegade, som forlængst er forsvundet og har givet Plads for store Boligkarréer. Andre gamle Gader som Hoppenslænge hedder nu Hindegade, Hjortelængen er blevet til Klerkegade. Balsamgade, Ulvegade og Bryggerigade danner nu Olfert Fischersgade. Salviegade, Enhjørningegade og Pindsvinegade er blevet til St. Paulsgade. Meriangade og Kamelgade danner tilsammen Gernersgade. Tulipangade og Elefantgade er nu Suensonsgade. Springgade er blevet til Pilestræde. Et Stykke af Landemærket hed oprindelig Slippen. Fredericiagade er dannet af hele seks Gader: Kokkegade, Nellikegade, Bjørnegade, Kaningade, Academigade og Blancogade.
Tidligere gik Kronprinsessegade kun til Sølvgade, men i 1930 blev Husrækken i Sølvgade gennembrudt, og Ny Kronprinsessegade fortsattes gennem Nyboder til Østbanegaarden. Den Del af Sølvgade, som vender mod Kongens Have, staar endnu som i 1847. Mange af Husene er meget smukke; Perlen blandt dem er Jacob Holmblads fredede Gaard (Nr. 38).